Zastupované spoločnosti


Logo Biotium

Spoločnosť Biotium je jedným zo špičkových lídrov dodávajúcich inovatívne technológie a produkty pre fluorescenčnú detekciu biomolekúl. Spoločnosť doposiaľ vyvinula komplexné portfólio viac než 500 vlastných produktov pre výskum a vývoj v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie.

Navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti Biotium.

Logo Genomed

Spoločnosť Genomed bola založená vo Veľkej Británii za účelom priniesť na trh najnovšie poznatky moderných technológií. Tohto cieľa sa Genomed neustále drží, čoho výsledkom je široké know-how o technológiách molekulárnej biológie. Za svoje úsilie na poli terapie HIV a niektorých geneticky variabilných vírusov bola spoločnosť Genomed ocenená britským parlamentom.

Oficiálna webová stránka spoločnosti Genomed-Biotech.