Logo Genomed

Spoločnosť Genomed bola založená vo Veľkej Británii za účelom priniesť na trh najnovšie poznatky moderných technológií. Tohto cieľa sa Genomed neustále drží, čoho výsledkom je široké know-how o technológiách molekulárnej biológie. Za svoje úsilie na poli terapie HIV a niektorých geneticky variabilných vírusov bola spoločnosť Genomed ocenená britským parlamentom.

Navštívte oficiálnu stránku spoločnosti.