Logo image

Spoločnosť C-Consulting vznikla v roku 1999. Je dodávateľom a distribútorom laboratórneho pristrojového vybavenia a bioreagentov pre oblasť molekulárnej biológie, biochémie a imunológie. Cieľom spoločnosti je poskytovať lokálnym laboratóriám produkty, ktoré predstavujú top-štandard z hľadiska kvality, výkonnosti a spoľahlivosti. Našimi zákazníkmi sú univerzitné pracoviská, ústavy SAV, nemocnice a súkromné firmy.

Od 01.03.2002 je spoločnosť exkluzívnym distribútorom produktov Applied Biosystems pre Slovenskú republiku.

Ku 15.04.2009 novovzniknutá firma C-Consulting LabTechnologies, s.r.o. prevzala v celom rozsahu všetky záväzky a zmluvné vzťahy firmy C-Consulting ako jej právny nástupca.

Naša spoločnosť C-Consulting LabTechnologies s. r. o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 : 2000. Táto norma nás zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu organizácie práce za účelom zvyšovania spokojnosti našich zákazníkov.

ISO 9001 Certificate

Naša spoločnosť dodržiava najvyššie etické normy v obchodnom styku o čom svedčí certifikát vydaný spoločnosťou Life Technologies Corp.

Certifikát