Logo Biotium

Spoločnosť Biotium je jedným zo špičkových lídrov dodávajúcich inovatívne technológie a produkty pre fluorescenčnú detekciu biomolekúl. Spoločnosť doposiaľ vyvinula komplexné portfólio viac než 500 vlastných produktov pre výskum a vývoj v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie.

Oficiálna webová stránka spoločnosti Biotium.


image

GelRed, GelGreen

GelRedTM a GelGreenTM sú dve výnimočné fluorescenčné farbivá nukleových kyselín. Vyznačujú sa vysokou citlivosťou, sú nemutagénne a extrémne stabilné.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke.


image

Lumitein

LumiteinTM je luminiscenčné farbivo určené na detekciu proteínov v polyakrylamidových géloch v spojení s SDS-PAGE. LumiteinTM je jediné farbivo proteínov v géli, ktoré v sebe spája vysokú citlivosť, rýchlosť farbenia, jednoduchosť použitia a kompatibilitu.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke.


image

EvaGreen

Optimálne použitie pri qPCR a HRM s neprekonateľnou účinnosťou.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke.


image

Cheetah Taq

CheetahTM Taq je chemicky modifikovaná hot-start Taq DNA polymeráza, ktorej použitím predchádzate alebo redukujete nešpecifickú amplifikáciu DNA v polymerázovej reťazovej reakcii. CheetahTM Taq polymeráza má v porovnaní s AmpliTaq Gold polymerázou kratší čas aktivácie a lepšiu životnosť. Pri štandarných hot-start podmienkach (94°C, pH 8-9 Tris) polymeráza získava svoju 3'-5' polymerázovú a 5'- exonukleázovú aktivitu v priebehu dvoch minút.

CheetahTM Taq polymeráza je chránená patentom a jej technológia je úplne nezávislá od AmpliTaq Gold.

Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke.


Obrázky a informácie © Biotium, Inc.